Studentkårens representanter i organ inom Hanken

Studentkåren har studeranderepresentanter i de flesta organ på Hanken. Representanternas uppgift är att se till att de studerandes röst blir hörd då beslut som berör oss studerande fattas. De flesta representanter utses av studentkårens styrelse. Undantag är Unikollegiet samt högskolans styrelse, vars studentrepresentanter utses av delegationen, och enhetsrådet i Vasa, vars studentrepresentanter utses av studentföreningen.

Du får kontakt med medlemmarna i institutionsråden och högskolans övriga organ per e-mail enligt mönstret: fornamn.efternamn@student.hanken.fi
Du kan även fråga studeranderepresentanterna per e-mail om råd gällande studier inom ditt huvudämne.

Unikollegiet

Ordinariemedlem:

Camilla Lagerroos

Markus Heikkilä

Sebastian Sandberg

Filip Byfält

Tor-Oscar Karlberg                                                    

Erik Stenberg

Suppleant:

Viktor Hollsten                                                   

Alexandra Vikberg                                                  

Nam Do                                                 

Jenny Söderman                                                    

Valter Huldén                                                      

Sophie Zilliacus

 

Högskolans Styrelse

Ordinariemedlem:
Rasmus SavanderAkademiska Rådet

Ordinariemedlem:
Wictoria Hallberg
Camilla Mäkinen

Suppleant:
Cecilia Gundersby
Valter Huldén

   

Institutionsråd

Finansiell ekonomi & ekonomisk statistik:

Ordinariemedlem:
Desiré Häggman (Vasa)
Lukas Eriksson
Andreas Johansson

Suppleant:
Tobias Romar (Vasa)
Johan Salovius
Jenny Söderman

Företagsledning & organisation och informationsbehandling:

Ordinariemedlem:
Markus Heikkilä (Vasa)
Carolina Andersin
Kenneth Salonius
Ville Kymäläinen

Suppleant:
Juho Kosola (Vasa)
Charlotta Björk
Kennet Lundström
Edith Häkkinen

Redovisning och Handelsrätt:

Ordinariemedlem:
Susanna Fors (Vasa)
Lotta Siitari
Charlotta Sandell
Victor Degerlund

Suppleant:
Alexandra Vikberg (Vasa)
Ellen Högnäs
Nathalie Öhman
Amanda Lindqvist

Marknadsföring:

Ordinariemedlem:
John Grönholm (Vasa)
Rasmus Savander
Charlotta Lönnfors (logistik)

Suppleant:
Harry Sjöberg (Vasa)
Nina Ylistö
Filip Byfält (logistik)

Nationalekonomi:

Ordinariemedlem:
Camilla Lång
Valter Huldén
 
Suppleant:
Kasper Dahlberg
Peter Elmgren


   

Övriga representanter

Språkdirektionen

Ordinariemedlem:
Wictoria Hallberg
Suppleant:
Josefin Nygård (Vasa)


ITR, rådet för informationsteknologi

Ordinariemedlem:
Lukas Lundin
Suppleant:
Sophie Ziliacus


Studiestödsnämnden

Ordinariemedlem:
Thomas Lindqvist
Iiris Hytönen
Andreas Wilkman
Suppleant:
Wiktoria Hallberg
Valter Huldén
Carolina Karvonen


Jämställdhetskommittén

Ordinariemedlem:
Thomas Lindqvist
Suppleant:
Nea Piha


Matrådet

Joakim Nyberg
Kalle Sauren
 


Examensnämnden

Ordinariemedlem:
Sonja Schalin
Suppleant:
Rasmus Savander
   


Ledningsgruppen för student- och lärarmobilitet

Ordinariemedlem:
Lukas Lundin

 


Enhetsrådet (vid Hanken i Vasa)

Ordinariemedlem:
Jesper Rönnlund

Suppleant:
Camilla Lundell

Assurance of Learning-gruppen

Medlemmar:
Wictoria Hallberg
Rasmus Savander

Alumnrådet

Medlem:
Christoffer Schauman

Kvalitetsrådet

Medlem:    Mikael Nastamo

Svenska Handelshögskolans Studentkår

Sanduddsgatan 7 A, 2. vån.
FIN-00100 Helsingfors
Telefon: 09 - 431 33 440